“Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”

“Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta” “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta” “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”

“Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”

By / Kinh Tế / Tuesday, 30 January 2018 08:39

Những vấn đề liên quan đến tham những cũng như chống tham những tôi cũng đã nói đến rất nhiều ,nhưng tôi cũng muốn nói thêm về câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vấn đề chống tham nhũng …

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát ngôn rằng “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta” câu nói quả thật không sai bởi tham ô ,tham nhũng chỉ có thể là đảng viên lãnh đạo ,thường dân thì làm sao có thể tham nhũng được …và với thể chế chính tri như Việt Nam ở Chủ nghĩa Cộng sản sự vận hành tối cao của nó “Cá nhân phụ trách , tập thể lãnh đạo” thì vấn đề tham nhũng phải là cả một tập thể chứ không thể là một cá nhân được ..!

Nếu cá nhân tham nhũng thì đã đi ngược lại nguyên tắc của tập thể đó ,sẽ bị thanh trừng ,nếu cá nhân không tham nhũng cũng đã đi ngược lại quy tắc đó và sẽ bị loại trừ …như Ông Phạm Trọng Đạt-Cục trưởng Cục Chống tham nhũng đã thừa nhận rằng “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn ,chống lại cơ chế xin cho…Chúng tôi chống lại có khi “chết trước” hay gần đây nhất là người chống tham nhũng , tiêu cực Ông Trần Minh Lợi đã bị bắt vì dám chống lại tham nhũng của tập thể đó ,từ đó chống tham nhũng là chống ai ..?

Và một điều thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bảo vệ tham nhũng bằng Chỉ thị 15-CT/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 7/7/2007 thể hiện lãnh đạo của đảng Cộng sản đối với các cơ quan bảo vệ luật pháp trong công tác điều tra...trong đó Chỉ thị 15-CT/TW do Bộ Chính trị “Công an không được trinh sát đảng viên” , mà tham nhũng chỉ có thể là “đảng viên” ..Như thế Chỉ thị 15-CT/TW do Bộ Chính trị có phải đang bảo kê cho đảng viên tham nhũng hay không ..?!

Từ đó tham nhũng chính là bản chất của thể chế tạo nên mà ở đó những người đảng viên Cộng sản phải đi theo nó để tồn tại trên thể chế đó và nếu chống tham nhũng chỉ là một hình thức mị dân hay mược nó như một công cụ để thanh trừng ,tiêu diệt phe canh hay cá nhân đối thủ chính trị thì hiện tại chiến lược đó đang được Tổng bí thư đang áp dụng để “thanh trừng” những đối thủ chính trị ,tiêu diệt đảng viên có tư tưởng ,đường lối chống Trung Quốc làm yếu đi các đối thủ chính trị và sắp xếp người cùng phe cánh vào các vị trí lãnh đạo để cũng cố quyền lực của mình theo tư tưởng ,đường lối lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền của Mao Trạch Đông..!

“CHỐNG THAM NHŨNG KHÓ VÌ TA TỰ ĐÁNH TA” TỔNG BÍ THƯ THẬT GAN DẠ NHƯNG TỔNG BÍ THƯ LẠI KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC CHÍNH MÌNH, KHI TỔNG BÍ THƯ CŨNG LÀ NGƯỜI THAM NHŨNG ,DÍNH CHÀM..!

"Condition Of Slavery"

Nguồn:Nguễn Hiếu

 
Rate this item
(0 votes)

Author

Quốc Huy

Quốc Huy

Đừng hỏi quốc gia đã làm gì cho bạn .Mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho quốc gia hôm nay - J.F.Kennedy

Related items

Top Categories

Please publish modules in offcanvas position.