Đất nước tôi thật lạ bởi sự lãnh đạo ,bởi sự vận hành của một thể chế chính trị “sợ sự thật ,sợ sự chỉ trích” họ sợ tiếng nói sự thật của người dân

Đất nước tôi thật lạ bởi sự lãnh đạo ,bởi sự vận hành của một thể chế chính trị “sợ sự thật ,sợ sự chỉ trích” họ sợ tiếng nói sự thật của người dân Đất nước tôi thật lạ bởi sự lãnh đạo ,bởi sự vận hành của một thể chế chính trị “sợ sự thật ,sợ sự chỉ trích” họ sợ tiếng nói sự thật của người dân Đất nước tôi thật lạ bởi sự lãnh đạo ,bởi sự vận hành của một thể chế chính trị “sợ sự thật ,sợ sự chỉ trích” họ sợ tiếng nói sự thật của người dân

Đất nước tôi thật lạ bởi sự lãnh đạo ,bởi sự vận hành của một thể chế chính trị “sợ sự thật ,sợ sự chỉ trích” họ sợ tiếng nói sự thật của người dân

By / Pháp Luật / Friday, 02 February 2018 10:26

Đất nước tôi thật lạ bởi sự lãnh đạo ,bởi sự vận hành của một thể chế chính trị “sợ sự thật ,sợ sự chỉ trích” họ sợ tiếng nói sự thật của người dân ,họ dùng đủ mọi thứ để dập tắt đi điều sự thật đó ..!

Chính vì điều sợ sự thật ,sợ bị chỉ trích đó Chính quyền họ đã cho ra những điều luật mơ hồ cho dù những điều luật đó có chống lại Hiến Pháp ,chống lại sự bài tỏ quan điểm ,chính kiến căn bản của công dân mà ở đó nó được Hiến Pháp quy định ,hay kể cả Chính quyền họ chống lại công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết về luật nhân quyền ..!  
 
Chính quyền Việt Nam họ đánh tráo khái niệm ,dùng những điều luật mơ hồ như điều luật 88 ,79 …để quy chụp ,triệt tiêu tiếng nói đối lập hay quan điểm chính kiến không cùng họ hay ngay cả tiếng nói sự thật mà ở đó có sự thật đó bất lợi cho họ … cho dù những điều luật đó vi hiến ,vi phạm “tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế” cũng như Hiến Pháp Việt Nam ..!
 
Điều luật rộng khắp, không định nghĩa rõ ràng giúp quá dễ dàng để Chính quyền họ quy chụp ,triệt tiêu quyền tự do căn bản ,quyền con người mà ở đó Cộng sản tùy ý tạm giữ ,truy tố cá nhân dám chỉ trích chính sách của Chính phủ ,Nhà nước ..! Hay những phân tích giá trị về xã hội cũng như sự phân tích xác thực hiện tình đất nước nước giặc xâm lược ngoại bang ,nhưng nó nằm ở gốc độ lý luận nào đó trái chiều với đường lối ,chủ trương của Đảng …tôi cho đó là những nỗ lực của người dân trong việc góp phần cùng Đảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn ,hay đó là những phân tích để bảo vệ đất nước trước tình hình thực tại đất nước đang bị xâm lược bởi giặc ngoại xâm ..!
 
Từ những vấn đề trên cho thấy mọi công dân Việt Nam đều có nguy cơ là người bị bắt bớ giam cầm nếu dám bày tỏ quan điểm ,chính kiến mà ở đó là thực hiện những quyền căn bản của công dân như quyền tự do ngôn luận …Bác Sĩ Hồ Hải (Nguyễn Văn Hải) bị kết án 4 năm tù với tội dân “tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều luật 88 Bộ luật hình sự ,thật ra là để bịt miệng những ai đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, một quyền được hiến định và là quyền cơ bản nhất của một công dân trong một xã hội văn minh...!
 
Cuối cùng sự lãnh đạo của những con người Cộng sản qua sự vận hành của Chủ nghĩa Cộng sản ,họ cũng cố quyền lực và cai trị người dân ta qua sự “Tư tưởng trị-Quyền lực trị-Bạo lực trị-Khủng bố trị và Ác nhân trị”
 
Nếu muốn thoát khỏi sự cai trị bởi những điều trên trước người dân ta phải thoát được “Tư tưởng trị” mà Cộng sản họ thiết lập lên bộ não nằm bên trong tư tưởng của chúng ta ,hãy thôi đừng sợ nữa và đừng sợ nữa bởi không có một thế lực nào ,một nhà tù nào có thể giam cầm cả một dân tộc ,chỉ có sự sợ hãi từ “TƯ TƯỞNG” chính chúng ta mới là nhà tù giam cầm chúng ta mà thôi ..!Hãy hành động cùng những người tranh đấu ,cùng những người dám lên tiếng cho sự thật ,cho một xã hội văn minh và tốt đẹp ,cho một đất nước thoát nguy cơ nước mất ,nhà tan thành “NÔ LỆ” …HÃY LÊN TIẾNG VÀ HÀNH ĐỘNG ..!
 
“Condition Of Slavery”
Nguồn:Nguyễn Hiếu
Rate this item
(0 votes)

Author

Phương Thơ

Phương Thơ

Không có gì là không thể... Nhân bản là giá trị vốn có và trường tồn của con người...

Related items

Top Categories

Please publish modules in offcanvas position.